Общинска избирателна комисия Нова Загора


РЕШЕНИЕ
№ 162
Нова Загора, 05.11.2023

ОТНОСНО: Избиране на кмет на кметство с. Омарчево

Днес, 05.11.2023 г., в 23:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за избран за кмет на кметство, с. Омарчево, община Нова Загора, област Сливен Николинка Великова Русева, ЕГН ………….., издигната от ПП ГЕРБ, получила 76 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: Не.

Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок по реда на чл.459, ал.1 от ИК пред Административен съд гр. Сливен.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:

Председател: Сергей Иванович Дериволков

 

Зам. Председател: Бадър Исмаилов Хасанов

 

Зам. Председател: Боян Петров Бонев

 

Зам. Председател: Галя Динева Бинева-Недева

 

Зам. Председател: Християна Йорданова Йорданова

 

Секретар: Соня Иванова Велева

 

Членове:

Деница Георгиева Динева

 

Кольо Стоянов Колев

 

Красимира Колева Николова

 

Максим Адрианов Павлев

 

Румянка Димитрова Русева

Председател: Сергей Иванович Дериволков

Секретар: Соня Иванова Велева

* Публикувано на 05.11.2023 в 23:33 часа

Календар

Решения

  • № 166 / 24.11.2023

    относно: Приемане на писмено становище по административно дело № 409/2023 г. по описа на Административен съд гр. Сливен по доклад на председателя на ОИК-Нова Загора и приемане на решение за процесуално представителство по административно дело № 409/2023 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.

  • № 165 / 16.11.2023

    относно: Приемане на писмено становище по административно дело № 421/2023 г. по описа на Административен съд гр. Сливен по доклад на председателя на ОИК-Нова Загора и приемане на решение за процесуално представителство по административно дело № 421/2023 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.

  • № 164 / 05.11.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Дядово

всички решения